Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Υπεύθυνος Σελίδας

English
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα της Παγκύπριας Αγροτικής Έκθεσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γεωργική Επιθεωρήτρια Ι κ. Νίκη Γεωργίου, τηλέφωνο 22408658, στον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κλάδου: agriextension@da.moa.gov.cy