Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Γεωργικό Μουσείο

English
Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, από το 1982 ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για συλλογή αντικειμένων παραδοσιακής λαϊκής τέχνης που είχαν σχέση με τη ζωή της υπαίθρου στον τόπο μας τα παλαιότερα χρόνια, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία Γεωργικού Μουσείου.
Σαν αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής κατέστη δυνατό να συγκεντρωθεί μια πλούσια και αξιόλογη συλλογή από παραδοσιακά αντικείμενα που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ζωής της κυπριακής υπαίθρου.

Το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει ήδη τροχιοδρομήσει τις διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, για τη δημιουργία του Γεωργικού Μουσείου στον τόπο μας, σε μια έκταση 54 δεκαρίων στην Αθαλάσσα, η οποία παραχωρήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός θεματικού μουσείου, μέσα από το οποίο να αναδεικνύεται ο χαρακτήρας της κυπριακής υπαίθρου, το οποίο πέραν από τα διάφορα εκθέματα που θα φιλοξενήσει, θα εκπαιδεύει, θα ψυχαγωγεί, ενώ παράλληλα θα προσφερθεί και στους τουρίστες μια διαφορετική εμπειρία από την επίσκεψη τους στον τόπο μας.