Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Ιστορικό / Σκοπός

English
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση έχει καθιερωθεί σαν ένας χρήσιμος θεσμός και διοργανώνεται με επιτυχία κάθε 2ο Χρόνο ανελλιπώς από το 1978, τέσσερα χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή, στα πλαίσια της υπεράνθρωπης προσπάθειας για αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση του γεωργικού τομέα που είχε υποστεί βαρύτατο πλήγμα. Η εξειδικευμένη αυτή Έκθεση προβάλλει τις σύγχρονες επιτεύξεις στον ευρύτερο γεωργικό τομέα και παρουσιάζει ανάγλυφη την εικόνα της προόδου που επιτελείται στον τομέα της αγροτικής οικονομίας της Κύπρου.

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Οι κυριότεροι στόχοι της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και του κοινού γενικότερα πάνω στις σύγχρονες επιτεύξεις της γεωπονικής επιστήμης, στις νέες εφαρμογές της σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας καθώς και ενημέρωση τους για τα Μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Άλλος σημαντικός στόχος της Έκθεσης είναι η προώθηση του εμπορίου τόσο των πρωτογενών και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, όσο και των μέσων και εφοδίων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Τρίτος και εξίσου σημαντικός στόχος της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με:

· Τις επιτεύξεις και εξελίξεις στις διαδικασίες της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η αειφόρος ανάπτυξη, η βιολογική γεωργία, η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών κ.ά.
· Τις υπαλλακτικές/συμπληρωματικές ευκαιρίες απασχόλησης και εξασφάλισης εισοδήματος όπως ο αγροτουρισμός, η δασική αναψυχή, οι χειροτεχνίες, τα παραδοσιακά παρασκευάσματα κ.ά.

Οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα μπορούν να δουν και να ενημερωθούν για τα εξής προϊόντα και υπηρεσίες:

· Γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα και εργαλεία
· Πρωτογενή γεωργικά προϊόντα
· Ζώα και ζωοτροφές
· Σπόρους
· Άνθη, τόσο κομμένα όσο και σε γλάστρες
· Εξοπλισμός θερμοκηπίων
· Τρόφιμα και ποτά
· Παραδοσιακά προϊόντα και είδη λαϊκής τέχνης κ.ά.